Aktualności

Zaproszenie na wykład MAF

SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ


Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane literaturą, filozofią i edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 15.04.2016 r. (piątek) w godz. 15.30 – 16.30 w gmachu IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16) w auli na I piętrze.
Gościem MAF będzie dr Piotr Spyra, pracownik naukowy Instytutu Anglistyki, który wygłosi wykład na temat:

The vision of man and the world in early English literature
w polskiej wersji językowej:
Wizje człowieka i świata w dawnej literaturze angielskiej

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim (pierwszy raz w historii MAF !), z polskim wstępem i podsumowaniem. Uczestnicy spotkania
otrzymają streszczenie w języku polskimi i angielskim oraz strofy tekstu, który będzie osią wykładu.
Po wykładzie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dyskusji (w języku polskim lub angielskim).
Przypominamy, że zajęcia są bezpłatne i na pewno rozwiną Wasze kompetencje językowe. Pozwolą też lepiej przygotować sie do matury z obu języków.

              Ewa Sztombka, ŁCDNiKP        Zbigniew Zdunowski – opiekun MAF

powrót