Zakład Translatoryki

dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski

O mnie

 

Prof. nadzw. dr hab.

Kierownik Centrum Komunikacji Specjalistycznej

Pełnomocnik Dziekana d/s Studiów Lingwistyka dla Biznesu

www.l4bma.uni.lodz.pl/lingwistyka-dla-biznesu

Zainteresowania badawcze: lingwistyka prawa, wykorzystanie metod językoznawstwa korpusowego oraz analizy dyskursu do badania właściwości gatunków tekstów w komunikacji  specjalistycznej. Aktualnie prowadzę badania nad zjawiskiem wartościowania w uzasadnieniach decyzji  stosowania prawa.

Prowadzone zajęcia: seminarium magisterskie (Wartościowanie w dyskursie i przekładzie), proseminarium (wartościowanie w dyskursie i przekładzie), seminarium dyplomowe (Lingwistyka dla Biznesu), oraz język prawa (International Legal English)

 

kontakt

 

Zapraszam na dyżur w środy między 11.30 a 13.00 w gabinecie 4.07

adres email:

stanislaw.gozdz@uni.lodz.pl

Publikacje

MONOGRAFIE, REDAGOWANE TOMY i SPECJALNE WYDANIA CZASOPISM

Phraseology in Legal and Institutional Settings. A Corpus-Based Interdisciplinary Perspective (współredakcja z dr Gianlucą Pontrandolfą). Routledge 2018 www.routledge.com/Phraseology-in-Legal-and-Institutional-Settings-A-Corpus-based-Interdisciplinary/Gozdz-Roszkowski-Pontrandolfo/p/book/9781138214361

Approaches to Evaluation. Special issue (współredakcja z prof. Susan Hunston) Corpora. Corpus-based Language Learning, Language Processing and Linguistics. Edinburgh University Press, vol. 11, nr 2, 2016

www.euppublishing.com/toc/cor/11/2

Legal Phraseology Today. A corpus-based view. Fachsprache. International Journal of Specialized Communication. Vol. 3-4 2015

Ways to Translation. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  2015

Patterns of Linguistic Variation in American Legal English. A Corpus-Based Study. Peter Lang: Frankfurt am Main (2011)

Explorations across Languages and Corpora. Peter Lang: Frankfurt/Main (red.) (2011)

Language and the Law: International Outlooks (współred),  Peter Lang: Frankfurt/Main (2007)

Corpora and ICT in Language Studies (współred), Peter Lang: Frankfurt/Main Peter Lang (2007)

 

ARTYKUŁY w CZASOPISMACH i ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

"Between corpus-based and corpus-driven approaches to textual recurrence: Exploring semantic sequences in judicial discourse". W: J. Kopaczyk & J. Tyrkko. Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics. 131-158, Benjamins 2018    benjamins.com/#catalog/books/scl.82.06goz/details

"Facts in law: a comparative study of fact that and its phraseologies in American and Polish judicial discourse". W: Phraseology in Legal and Institutional Settings. A Corpus-Based Institutional Perspective (red. Goźdź-Roszkowski, S & Pontrandolfo, G.) Routledge 2018

"Szacunek jako wartość w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego USA dotycząego małżeństw homoseksualnych. Perspektywa juryslingwistyczna". W: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. III: perspektywa językoznawcza, Kiklewicz, A & Piwowar, J. (red.), 23-32, Olsztyn 2017

"Justice with an attitude?" - towards a corpus-based description of evaluative phraseology in judicial discourse". Language, Corpora and Cognition, Peter Lang, str. 107-127, 2017

"The Role of Generic Competence and Professional Expertise in Legal Translation. The Case of English and Polish Probate Documents". Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 45(58), str. 51-67, 2016

"Corpora and beyond - investigating evaluation in discourse: introduction to the special issue on corpus approaches to evaluation". (współautor z prof. Susan Hunston). Corpora vol. 11, number 2, str. 131-141, 2016

"Generic integrity, intertextual patterning and their role in teaching legal translation", Pietrzak, P. & M. Deckert (eds.) Constructing Translation Competence, Peter Lang, str. 93-109, 2015

"Legal phraseology today: Corpus-based applications across legal languages and genres". Fachsprache. International Journal of Specialized Communication. pp. 130-139, 2015

"Lingwistyka dla biznesu, czy biznes dla lingwistyki? - rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego"(współautor). Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Wydawnictwo KUL: Lublin, 67-78, 2015

"Legal Translation" (współautor)  Ways to Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź-Kraków, str. 249-273, 2015

"Exploring the Local Grammar of Evaluation: the Case of Adjectival Patterns in American and Italian Judicial Discourse", Research in Language, vol. 12, issue 1, pp. 71-92, 2014

"Facing the Facts: evaluative patterns in English and Italian judicial language" (with Gianluca Pontrandolfo), W: Vijay Bhatia et al (eds.) Language and Law in Professional Discourse. Issues and Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, pp 10-28, 2014

"Evaluative patterns in judicial discourse: a corpus-based phraseological perspective on American and Italian criminal judgments" (with Gianluca Pontrandolfo, University of Trieste).  International Journal of Law, Language and Discourse, vol 13, Issue 2, pp. 9-69,  2013

"Exploring near-synonymous terms in legal language. A corpus-based phraseological perspective", Lingustica Anverpiensia New Series - Themes in Translation Studies, No 13, 94-1092013

"Legal Terms and Meaningful Units. A corpus-based study of the term discovery in the United States Supreme Court Opinions". W: B. Lewandowska-Tomaszczyk & Marcel Thelen (eds.)  Translation and Meaning, Part 10, University of Maastricht, 299-306, 2013

"Discovering patterns and meanings. Corpus perspectives on phraseology in legal discourse" Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka 8. Tom LX, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2012, str.47-70

"Evaluative phraseology across legal languages and cultures. A case study in US Supreme Court and Italy's Suprema di Cassazione Judgments" (co-authored with Gianluca Pontrandolfo) In: Languages, Cultures and Media in Contact and in Contrast pod red. B. Lewandowska-Tomaszczyk et al. [w druku]

"Investigating Semantic Sequences in Academic Legal Discourse" (2012) In: P. Pęzik (ed.) Corpus Data across Languages and Disciplines, Peter Lang: Frankfurt am Main, pp. 149-158.

 "Legal Terminology: Approaches and Applications" Research in Language vol. 9, number 1 June 2011 http://www.versita.com/ril/ [co-edited with Iwona Witczak-Plisiecka]


 "Responsibility and Welfare: Keywords and Semantic Categories in Legal Academic Journals", In: Researching Language and the Law.        Textual Features and Translation Issues. Ed. by D. Giannoni & C. Frade, Peter Lang 2010, 71 - 88.


 "Telling the Story" - Narrative vs. Informational Concerns Across Written Legal Genres". In: Fachsprache in der weltweiten Kommunikation. Specialised Language in Global Communication, Hahn, W. & Vertan, C. (eds.). Peter Lang: Frankfurt am Main 2010


 "Using Co-text to Cope with Vagueness in Legal Lexical Units. A Case Study in the Opinions of the United States Supreme Court". In Curriculum, Multilingualism and the Law. Ed. by Socanec, Goddard and Kremer. Zagreb: Nakladni zavod Globus 2009. pp. 193-206

 

 "Communicating legal knowledge. An exploratory multi-dimensional study of legal academic genres". In: Advances in Discourse Approaches ed. by Marta Dynel, Cambridge Scholars Publishing 2009, 112-129.


 “Variation across Disciplines and Genres. A Preliminary Multi-Dimensional Analysis”. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.) Corpus Linguistics, Computer Tools and Applications - State of the Art. Frankfurt/Mein Peter Lang 2008.


 “Legal terms in context: phraseological variation across legal genres”, In: Ahmad, Khurshid, Rogers, Margaret (eds.) Evidence-based LSP, Translation, Text and Terminology. Studies in Language and Communication, vol. 47. Frankfurt/Mein Peter Lang (2007)


 “Pattern and meaning in judicial argumentation. An exploratory study”, In: Corpora and ICT in Language Studies (Walinski et al. ed.), Łódź Studies in Language, Frankfurt/Mein Peter Lang 2007


 “Frequent phraseology in contractual instruments. A corpus-based study. In: New Trends in Specialized Discourse Analysis. (Linguistics Insights. Studies in Language and Communication) Maurizio Gotti & David Giannoni (eds.), Frankfurt/Mein Peter Lang (2006)


 “Recurrent Word Combinations In Judicial Argumentation. A Corpus-Based Study”, In: Langue, Droit, Société. Language,Law,Society (D. Bartol, A.Duszak, H.Izdebski, J-M.Pierrel (eds).Nancy, 2006.139-152.

konferencje
 • "A stigma upon all who enter into same-sex marriages": a CADS study of values and valuations in the judicial discourse". Międzynarodowa konferencja Law, Language and Communication: Negotiating Cultural, Jurisdictional and Disciplinary Boundaries. University of Naples, Caserta, Włochy 26-28 maja 2016
 • "Analiza języka wartościowania w dyskursie instytucjonalnym z perspektywy językoznawstwa korpusowego: możliwości i ograniczenia", Seminarium Naukowe Metodologie Językoznawstwa VII, Uniwersytet Łódzki, 14 maja 2016
 • "Discovering patterns of evaluative language in judicial argumentation". Międzynarodowa konferencja The Fabric of Law and Language, Heidelberg, Niemcy, 18-19 marca 2016
 •  "The Role of Generic Competence and Professional Expertise in Legal Translation. The Case of English and Polish Probate Documents", 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, Uniwersytet Łódzki, 18-19 września 2015
 • "Stance, Status and Semantic Sequences. Towards a New Type of Phraseological Description of Legal Genres", 20th European Symposium on Languages for Special Purposes, held at at the Centre for Translation Studies, University of Vienna, Austria, 8-10 lipca 2015
 • "Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwistyki? Rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w interdyscyplinarnych studiach uniwersyteckich, Nauczanie Języków Obcych na Potrzeby Rynku Pracy. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 22-24 czerwca 2015
 • "Generic integrity and Genre Systems in Legal Translation. A Case Study in Probate Documents in English and Polish", Language and Law: Traditions, Trends and Perspectives, Bialystok Legal English Centre, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, 11-12 czerwca 2015
 • "I would not tar the political branches with the brush of bigotry" - Communicating Evaluative Stance in Judicial Discourse on Same-Sex Marriage, International Communication Association regional conference, Łódź, 9-11 kwietnia 2015
 • "Intertextual Patterning and Specialised Translation. A Case Study in Genre Sets in Probate Law". Teaching Translation and Interpreting TTI, 28-29 listopada 2014
 • "Evaluation and Status in Judicial Argumentation. Insights from a Usage-based Approach", Practical Applications of Language Corpora PALC, Uniwersytet Łódzki, 20-22 listopada 2014
 • "Evaluation Patterns in Judicial Discourse. A Local Grammar Perspective", 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 11-14 września 2014
 • "Expressing attitudinal stance in judicial discourse: the case of adverbials in English and Italian court judgments". Trzecia międzynarodowa konferencja Language and Law in Social Practice, Caserta, Włochy14-17 maja 2014
 • "Corpus approaches to the study of evaluative language in institutional discourse", EMLS 2014 Empirical Methods in Language Studies, University of Łódź, 7-8 kwietnia 2014
 • "Echoes of Judicial Voices: Evaluative Phraseological Patterns in American and Italian Court Judgments", Evaluative Language and Corpus Linguistics Workshop, Corpus Linguistics Conference Lancaster 2013, 22.07. 2013  (współautor dr Gianluca Pontrandolfo)
 • "Towards a local grammar of judicial evaluation. A contrastive phraseological view", LSP Symposium, Vienna, 8-10 lipca 2013 (współautor dr G. Pontrandolfo)
 • "Evaluative meanings in  institutional contexts. Tracking judicial stance in US Supreme Court opinions". International conference Meaning Context Cognition. University of Łódź, 11-13.04 2013
 • "Frazeologia dystrybucyjna w ujęciu korpusowym. Zastosowania w analizie języka prawa". Konferencja PTLS Olsztyn 5-6.04. 2013
 • "Evaluative patterns in judicial discourse. A corpus linguistics perspective". Lunch seminar at iCourts,http://jura.ku.dk/icourts/calendar/gozdz-roszkowski/ Wydział Prawa, Uniwersytet w Kopenhadze, 8.03.2013 
 • "Looking through the eyes of the bench: A genre, corpus-based analysis of evaluative phraseological patterns in American and Italian court judgments". International Conference 'Genre- and Register-Related Text and Discourse Features in Multilingual Corpora'. organized by the Linguistic Society of Belgium, Institute Libre Marie Haps and the University of Antwerp, Brussels, 11-12 January, 2013
 • "Annul, cancel or dismiss?"- or how to deal with synonymy in legal language".  TALC 10th International Conference Teaching and Language Corpora, Warsaw, Poland  11th - 14th July 2012
 • "On Judgement in Judgments: A cross-linguistic corpus-based study of evaluation patterns in American and Italian criminal judgments" [with Gianluca Pontrandolfo, University of Trieste]  2nd International Conference Law, Language and Professional Practice. 10-12 May 2012, University of Naples 2, Caserta, Italy
 • "Corpus, Terms and Culture: teaching legal terminology to translation students". Tłumacz i tekst we współczesnym świecie. Dydaktyczne aspekty przekładu.24.04.2012 PWSZ Włocławek, Poland
 • "Teaching legal terminology to translation students. Some insights from working with a specialised corpus". The 3rd International Conference on Teaching Translation & Interpreting TTI 2011 Łódź 29 October 2011
 • "Patterns of Variation in Knowledge Construction and Communication in Legal Academic Prose" CERLIS 2011 (Generic Variation in English Academic Communication), 23-25 June 2011, University of Bergamo, Italy
 • "The phrase, the whole phrase.... Investigating semantic sequences in legal discourse" PALC 2011 Łódź 13-15 April 2011
 • "Patterns and Meaningful Units in Legal Discourse" - 5th International Maastricht - Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, September 2010
 • "Corpora, Keywords and Legal Vocabulary". The 5th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics 1-3 July 2010, Poznan, Poland;
 • "Patterns and Meaningful Units in Contract Law". Symposium: Meaning-Making in Legal Discourse: Processes, Technologies, Constructs. Centre for Studies in Legal Culture, University of Copenhagen, 25 June 2010;
 • "A Keyword Approach to Studying the Legal Lexicon". Legal Terminology: Research and Practice LawTerm 2010, University of Łódź, 28-30 May 2010;
 • "Vocabulary use across legal genres". Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives. University of Bergamo, Italy 18-20 June 2009
 • "Discoursal strategies in communicating legal knowledge" - Practical Applications in Language and Computers PALC 2009, University of Łódź, 6-8 April 2009
 • "Communicating Common-Law Concepts in Legal Academic Genres. An Exploratory, Multi-Dimensional Study. 1st International Conference 'Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching", 24-26 October 2008, Włocławek, Poland.
 • "Using Co-text to Cope with Vagueness in Legal Lexical Units.  A Case Study in the Opinions of the United States Supreme Court". Curriculum, Language and the Law. Dubrovnik, 18-21 Sept. 2008

 • "Reverse, overturn or overrule" - An Evidence-based, Phraseological Study of Synonymous or Related Terms in Judicial Decisions". The 3rd Conference on Comparative Forensic Linguistics and Legilinguistics, Adam Mickiewicz University Poznan, Poland, 3 - 5 July 2008

 • "Multi-dimensional Patterns of Variation among Legal Genres”, 2nd Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland 5-8 December 2007

 • “On Very Frequent Phrases in Legal English: Their Distributions and Functions”, Conference on Forensic Linguistics, Computational Linguistics and Law: Law, Language and Society, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań 27-29 September 2006

 • “Collocational Variation in Legal Discourse. The Analysis of Lexical Bundles in Written Legal Genres”, The 15th European Symposium on Languages for Special  Purposes New Trends in Specialized Discourse, University of Bergamo (Italy) 29thAugust – 2nd September 2005

 • "Law in the Press: selected linguistic aspects of newspaper law reports”, Mediacom: a worskshop on the media and international communication, 3-5 June, 2005, Łódź Academy of International Studies, Łódź

 • “Discoursal functions of lexical bundles in contractual instruments”, Practical Applications in Language and Computers, 7-9 April,  2005, Lodz, Poland

 • “Lexical Bundles in Legal Genres” Language and Law: legal communication in a interdisciplinary perspective, 2-4 December 2004 Warsaw, Poland

 •  “Lexical Bundles in Written Legal Genres”, Educating Legal English Specialists, IALS Symposium, 10-12 November 2004, University of Edinburgh, Edinburgh, UK

 • “Towards Better Communication. Studying Collocational Patterns Across Legal Genres” The 14th European Symposium on Language for Special Purposes 18-22 August 2003, University of Surrey, Guildford, UK

 • “Specialised Lexical Combinations in Legal Texts”, Practical Applications in Language and Computers, Łódź, Poland, 4-6 April 2003

 • “Some Remarks on Translating Institutional Proper Names”, Research and Scholarship in Intergation Processes –Poland-USA-EU, Łódź, 20-22 June 2002

 • “The Role of Comparable Corpora in Teaching Legal Translation: A Few Practical Techniques”, Języki specjalistyczne w aspekcie nauczania i przekladu, Kolegium Języka Biznesu, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2002, Poland

 • „The Comprehensibility of Contracts in the Wake of the Plain Language Movement”, Joint Meetings of the Law and Society Association and Research Committee on Sociology of Law, Central University, Budapest, Hungary, 4-7 July, 2001

 • “Can Corpus-based Approach Help to Evaluate Plainness in Language Corpora”, Practical Applications in Language Corpora, Łódź, 2001

 

staże zagraniczne
 • Universita degli studi di Napoli Federico II, Neapol, Wochy - 2014
 • Uniwersytet Masaryk, Brno, Czechy - 2013
 • Uniwersytet w Peczu, Węgry - 2012
 • Institute Libre Marie Haps, Bruksela - 2011
 • Lessius Hogeschool, Antwerpia, Belgia - 2010
Członkostwo w organizacjach
 •  Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)
 • International Language and Law Association   
 • Alumni Association. US State Department Exchange Programs

 

recenzje/ekspertyzy

 

 • Recenzje habilitacyjne

dr Joanna Kopaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

The Legal Language of Scottish Burghs. Standardization and Lexical Bundles (1380-1560). Oxford Studies in Language and Law, OUP 2013

 • Recenzje doktorskie

 Recenzent 5 prac doktorskich (Uniwersytet Łódzki (3),  Uniwersytet Wrocławski (1) , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1) )

 • Recenzje wydawnicze 

Biel Łucja, 2014, Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Peter Lang

 • Ekspertyzy 

Biegły sądowy w zakresie językoznawstwa, Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy 

Recenzent (ekspert zewnętrzny), Narodowe Centrum Nauki, Kraków 

Recenzent (zewnętrzny) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki