Zakład Translatoryki

dr Paulina Pietrzak

 

 Doświadczenie zawodowe 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – praca doktorska „Rozwijanie kompetencji językowej w procesie kształcenia tłumaczy”
 • opiekun praktyk zawodowych translatorskich na kierunku filologia angielska
 • członek Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER - Consortium for Translation Education Research – 2013 - obecnie
 • promotor i recenzent prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Łódzkiego – 2012 - obecnie
 • członek międzynarodowego projektu EGPS - European Graduate Placement Scheme
 • adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Anglistyki UŁ – 2012- obecnie
 • kierownik studiów Język angielski i zastosowania komputerowe COBEL na Wydziale Filologicznym UŁ – 2012 - 2015
 • asystent w Katedrze Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ – 2008 – 2012
 • tłumacz pisemny i ustny języka angielskiego – 2005 - obecnie

 

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka przekładu  
 • teoria i praktyka przekładu ogólnego i specjalistycznego
 • tłumaczenia ustne
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • metodologia badań nad przekładem
 • kompetencja językowa i tłumaczeniowa

 

Doświadczenie dydaktyczne 

 • przekład ustny
 • język specjalistyczny
 • przekład specjalistyczny
 • językoznawstwo stosowane
 • seminarium licencjackie i magisterskie
 • sprawności zintegrowane
 • gramatyka praktyczna

  

Organizacja i współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych

 Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

 • 6th International Conference Teaching Translation and Interpreting 6, 2019
 • 5th International Conference Teaching Translation and Interpreting 5, 2017
 • 4th International Conference Teaching Translation and Interpreting 4, 2014

Sekretarz naukowy:

 • ICA Regional Conference Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź 2015
 • Sixth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, Łódź, 2015

Członek komitetu organizacyjnego:

 • 2nd CTER Congress 2019 Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy, Kraków, 2019
 • 1st CTER Congress 2016 Inspirations for Translation Pedagogy, Kraków, 2016
 • Intermedia 2, Łódź Conference on Interpreting and Audiovisual Translation, 2013
 • 3rd International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2011
 • Fifth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, 2010
 • 2nd International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2009
 • 1st International Conference on Teaching Translation and Interpreting, 2008

 

Udział w międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych

 • 2nd WITTA Congress and International Conference: The Future of Interpreting and Translation, 13-14 October 2018, University of Westminster, London

 • Międzynarodowa konferencja didTRAD ‘Fourth International Conference on Research into the Didactics of Translation", 20-22 czerwca 2018, Barcelona

 • Międzynarodowa konferencja "Cognitive Research on Translation and Interpreting", 3-4 listopada 2017, Pekin

 • Międzynarodowa konferencja "Teaching Translation and Interpreting 5", 15-16 września 2017, Łódź

 • Międzynarodowa konferencja "Contacts & Contrasts: Language, Literature, Culture", 29-31 maja 2017, Konin

 • Konferencja "Third International Conference on Research into the Didactics of Translation", 7-9 lipca, Barcelona

 • Kongres "1st CTER Congress - Inspirations for Translation Pedagogy", 14-16 marca 2016, Kraków

 • Międzynarodowa konferencja "Sixth Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning", 18-19 września 2015, Łódź

 • Sympozjum "20th European Symposium on Languages for Special Purposes, Multilingualism in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the Digital Age", 8-10 lipca 2015, Wiedeń

 • Konferencja “Teaching Translation and Interpreting 4, 28-29 listopada 2014, Łódź

 • Kongres “EMT conference - Translators and Interpreters Meet Universities”, 27-28 marca 2014, Bruksela

 • Międzynarodowa konferencja “MCCTE Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators”, 10-11 października, Kraków

 • Konferencja Rozwijanie kompetencji tłumacza wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, 25 listopada 2013, Włocławek

 • Konferencja Tłumacz i tekst we współczesnym świecie – dydaktyczne aspekty przekładu, 24 kwietnia 2012, Włocławek

 • 20th PASE Conference In Comparison Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies, 12-14 maja 2011, Toruń

 • Konferencja Teaching Translation and Interpreting 3, Łódź, 29 października 2011, Łodź

 • Międzynarodowa konferencja "5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning", 16-19 września 2010, Łódź

 • Konferencja “Teaching Translation and Interpreting 2", 24-25 kwietnia 2009, Łódź

 • Konferencja Teaching Translation and Interpreting 1”, 4 kwietnia 2008, Łódź 

 

 

PUBLIKACJE

ZBIORY POD REDAKCJĄ (KSIĄŻKI I WYDANIA SPECJALNE CZASOPISM)

 • Pietrzak, P., Bogucki, Ł., Kornacki, M. (red.) (2018) Understanding translator education, Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Pietrzak, P., Deckert, M. (red.) (2015) Constructing translation competence, Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY 

 • Pietrzak, P. (wyd. 2019) “Self-study strategies in project-based specialised translator training”, Across Languages and Cultures 20:1.

 • Pietrzak, P. (2019)An integrated approach to assessment in translator training: the value of self-reflection” in Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Contacts and Contrasts in Educational Contexts and Translation, Berlin Heidelberg: Springer, pp. 105-115.

 • Pietrzak, P. (2018) “The effects of students’ self-regulation on translation quality”, Babel: International Journal of Translation 64:6.

 • Pietrzak, P. (2018) “TPR as a window to what translators actually do: eye-tracking logfiles in the translation classroom”, w Bogucki, Ł., Kornacki, M., Pietrzak, P. (red.) Understanding translator education, Frankfurt am Main: Peter Lang.

 • Pietrzak, P. (2017) “Kompetencje i kwalifikacje współczesnego tłumacza w ujęciu pedagogicznym”, w Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Kompetencje Współczesnego Tłumacza, Konin: PWSZ, str. 191-212.
 • Pietrzak, P. (2017) “A methodology for formative assessment: feedback tools in the translation classroom”, Kwartalnik Neofilologiczny 1/2017, Warszawa: Polska Akademia Nauk, str. 66-80. 
 • Pietrzak, P. (2016) “Students’ engagement in metacognitive activities as a source of feedback for the translation teacher”, Journal of Translator Education and Translation Studies, (1)1, http://www.tetsjournal.org/TETS/2016/01_01/Paper_5_1_1.pdf, str. 56-67.
 • Pietrzak, P. (2016) “The role of self-assessment in balancing the distribution of power and control in translator training”, in Bogucki, Ł., Lewandowska-Tomaszczyk, B. and Thelen, M. (red) Translation and Meaning, vol. 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 173-190.
 • Pietrzak, P. (2015) “Using Verbal Protocols for Translator Training Purposes”, w: Pietrzak, P., Deckert, M. (red.) Constructing Translation Competence, Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 211-225.
 • Pietrzak, P. (2015) “Translation competence”, w: Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Translation, Łódź-Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, str. 317-338.
 • Pietrzak, P., Bednarek, A. (2015) “Interpreting”, w: Bogucki, Ł., Góźdź-Roszkowski, S. and P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Translation, Łódź-Kraków: Łódź University Press & Jagiellonian University Press, str. 305-316.
 • Pietrzak, P. (2015) “Stylistic aspects of English and Polish medical records. Implications for translation”, JOSTRANS - The Journal of Specialised Translation, Issue 23, str. 316-332, http://www.jostrans.org/issue23/art_pietrzak.pdf.
 • Pietrzak, P. (2014) “Towards effective feedback to translation students; Empowering through group revision and evaluation”, w: Piotrowska, M. & Tyupa, S. (red.) Challenges in Translation Pedagogy, Special Issue of Intralinea, http://www.intralinea.org/specials/article/2095
 • Pietrzak, P. (2013) “Divergent Goals: Teaching Language for General and Translation Purposes in Contrast”, w: Piątkowska, K. and Kościałkowska-Okońska, E. (red.) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies, Second Language Learning and Teaching, Switzerland: Springer, str. 233-240.
 • Pietrzak, P. (2013) “Teaching, Training, Educating? Terminological Ambiguity in Translator Education Theory”, w: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (red.), Translation and Meaning Part 10. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences, str. 245-251. 
 • Pietrzak, P., Deckert, M. (2010) “Teaching translation to evening students at the University of Łódź – a perspective on directionality”, w: Bogucki, Ł. (red.)Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices, Cambridge Scholars Publishing: Cambridge, str. 121–135.

 

 

KONTAKT

e-mail: paulina.pietrzak@uni.lodz.pl

gabinet 4.09