Zakład Pragmatyki Językowej

dr Anna Ewa Wieczorek

 

Kontakt: anna.wieczorek@uni.lodz.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018

poniedziałek, 15:00-16:00, s. 4.10

 

Stopnie naukowe

 

2011, Doktor w zakresie językoznawstwa: Uniwersytet Łódzki ("Clusivity in Barack Obama Pre-Election Speeches" / "Znaczniki przynależności i wykluczenia w przemówieniach przedwyborczych Baracka Obamy")

2007, Magister: Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki ("Cognitive-Pragmatic Aspects of Legitimisation in the Discourse of Historic Change"/"Kognitywno-pragmatyczne aspekty legitymizacji w dyskursie zmian historycznych")

 

Konferencje

 

Organizacja

New Developments in Linguistic Pragmatics, 7th Łódź Symposium, (kwiecień 2015), Uniwersytet  Łódzki

DysTEFL 2013Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (październik 2013), Uniwersytet Łódzki

LAFAL 2013 – Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter (marzec 2013), Uniwersytet Łódzki

CADAAD 2010 – Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (wrzesień 2010), Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Hertfordshire - sekretarz

RRR 2009 – Race, Religion and Representation (maj 2009), Uniwersytet Łódzki - sekretarz

New Developments in Linguistic Pragmatics, 8th Łódź Symposium, (May 2017), University of Łódź

 

Prezentacje konferencyjne

 

The Third International Conference on Communication Styles, Krosno (październik 2017) "Short narratives in political discourse: Constructing an image of self and other through the use of narrative reports."

International Philological Conference in Piła - Second Edition: COMMUNICATION-CULTURE-SPACE-IDENTITY, Piła (październik 2017) "Getting across discourse spaces: Constructing the image of self through reports in short narratives."

Interdisciplinary Views on the English Language, Literature and Culture, Zielona Góra (grudzień 2016) "Dialogism in the service of reconstructing events in political discourse."

Linguistics Beyond and Within 2016, Lublin (październik 2016) "Storytelling in political speeches: Blended perspectives and embedded discourse spaces."

Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative in Language (TEPEN), Łódź (grudzień 2015) "Narrative worlds in political discourse."

Internationa Academic Seminar 'Bridges and Not Walls', Piła (listopad 2015) "Discourse spaces as conceptual worlds in political storytelling."

Linguistics Beyond and Within 2015, Lublin (październik 2015) "Polyphony of voices in political discourse: A case study of Clinton's and Obama's presidential speeches."

The Second International Conference on Communication Styles, Krosno (październik 2015) "Towards a taxonomy of partisan and non-agentive sayers."

New Developments in Linguistic Pragmatics, 7th Łódź Symposium, (kwiecień 2015) "A tentative taxonomy of speakers in political discourse."

ICA Łódź Regional Conference: Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź (kwiecień 2015) "Perspective switching in single-turn political discourse."

Cognition, Conduct & Communication, Łódź (październik 2011) "Closeness, remoteness and blame attribution: A study of (im)personalisation strategies."

New Developments in Linguistic Pragmatics, 5th Łódź Symposium, (maj 2010) "Switching perspectives: On construing discursive representation of reality in political discourse."

Political Linguistics 2009, Łódź (wrzesień 2009) "Manipulating Clusivity: The speaker’s multiple consciousness in political discourse."

Race, Religion, and Representation, Łódź (maj 2009) "Metaphorical foundations of clusivity."

Studying Communication, Łódź (kwiecień 2009) "In search of belongingness: Some remarks on the inclusive and the exclusive in political discourse."

Practical Applications in Language and Computers (PALC 2009), Łódź (kwiecień 2009) "'Us' rhetoric in the service of creation of the self."

1st International Conference: Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching, Włocławek (październik 2008) "Proximisation, distanciation and deictic centre."

Język – Poznanie – Zachowanie, Łódź (wrzesień 2008) "Znaczniki przynależności i wykluczenia, czyli językowe przejawy inkluzji i ekskluzji społecznej"

GlobE 2008 – Critical Discourse Analysis and Global Media, Warszawa (wrzesień 2008) "Clusivity and distancing mechanisms in political discourse."

CADAAD 2008, Hertfordshire, UK (czerwiec 2008) "Legitimising physical aggression: Cognitive-pragmatic aspects."

 

Projekty


2015-2018 – Kierownik merytoryczny projektu. Grant przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programy ERASMUS+ w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Grant przyznany na realizację międzynarodowego projektu koordynatorskiego pt. C4C- CLIL dla Dzieci – Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe dla dzieci , wykonywanego przez konsorcjum partnerów i koordynowanego przez The Language Center srl, Włochy.


2014-2016 – Praca w międzynarodowym projekcie partnerskim. Grant przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencję Programu ERASMUS+ w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk; umowa nr 2014-1-PL01-KA200-003578. Grant przyznany na realizację międzynarodowego projektu koordynatorskiego pt. DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, wykonywanego przez konsorcjum partnerów i koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki.


2011-2013 – Praca w międzynarodowym projekcie partnerskim.
Grant programu LLP - Lifelong Learning Programme, Comenius Multilateral Project; umowa nr 2011-3631/001-001. Grant przyznany na realizację międzynarodowego projektu koordynatorskiego pt.: DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego, wykonywanego przez konsorcjum partnerów i koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki.

 

Zainteresowania naukowe

 

pragmatyka językowa

językoznawstwo kognitywne

socjo-pragmatyka

Krytyczna Analiza Dyskursu

dyskurs polityczny

dyskurs narracyjny

 

Doświadczenie w nauczaniu

 

Studia magisterskie

Specialisation course - Pragmatics and political discourse (Seminarium specjalizacyjne - Pragmatyka i dyskurs polityczny)

Practical English - Integrated Skills (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Sprawności zintegrowane)

Translation (Tłumaczenie pisemne)

Interpreting (Tłumaczenie ustne)

 

Studia licencjackie

B.A. Seminar - Persuasion and manipulation in discourse (Seminarium licencjackie - Perswazja i manipulacja w dyskursie)

Introduction to linguistics - (Wstęp do językoznawstwa)

Orientation course - Semantics, pragmatics, sociolinguistcs (Konwersatorium orientujące - Semantyka, pragmatyka, socjolingwistyka)

Practical English - Grammar (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Gramatyka praktyczna)

Practical English - Writing (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego- Wypowiedź pisemna)

 

 

Monografie

 

Wieczorek, Anna Ewa. (2013) Clusivity: A New Approach to Association and Dissociation in Political Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Artykuły

Wieczorek, Anna Ewa. (2016) "'I hope you don't mind me quoting you': Narrative reports in the service of (de)legitimisation." In Events and Narratives in Language, Łódź Studies in Language 52, edited by Janusz Badio, 205-221. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2016.

Wieczorek, Anna Ewa. (2015) "'Look who's talking now': A taxonomy of speakers in single-turn political discourse." Discourse Studies 17(3): 343-359.

Wieczorek, Anna Ewa. (2010) "In-group and out-group markers in the service of political legitimisation: A critical-methodological account." In Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics, edited by Iwona Witczak-Plisiecka, 65-78. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wieczorek, Anna Ewa. (2010) "Przesunięcie perspektywy odbioru w dyskursie politycznym - ujęcie pragmatyczno-kognitywne." In Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu II, edited by Piotr Chruszczewski and Stanisław Prędota, 289-304. Wrocław: Polish Academy of Sciences.

Wieczorek, Anna Ewa. (2010) "'And I quote': Direct and indirect point-of-view switches in clusivity-oriented discourse." Lodz Papers in Pragmatics 6.2: 229-247.

Wieczorek, Anna Ewa. (2010) "Znaczniki przynależności i wykluczenia, czyli językowe przejawy inkluzji i ekskluzji społeczniej." In Interdyscyplinarne Studia nad Świadomością i Przetwarzaniem Językowym, edited by Joanna Nijakowska, 174-194. Kraków: Tertium.

Wieczorek, Anna Ewa. (2009) "Proximisation patterns for linguistic legitimisation." In Język a Kominikacja 24: Studies in American Language, Culture and Literature, edited by Jacek Fisiak and Piotr Chruszczewski, 93-106. Kraków: Tertium.

Wieczorek, Anna Ewa. (2009) "Deictic centre and conceptualisation of clusivity: A Case Study of Barack Obama's Pre-Election Speeches." In Advances in Discourse Approaches, edited by Marta Dynel, 33-54. Cambridge: Cambridge University Press.

Wieczorek, Anna Ewa. (2009) "This is to say you are either in or out: Some remarks on clusivity." Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines 3.2: 118-129.

Wieczorek, Anna Ewa. (2008) "Legitimisation and proximisation values in the discourse of historic change." Lodz Papers in Pragmatics 4.2: 263-275.

Wieczorek, Anna Ewa. (2008) "Proximisation, common ground and assertion-based patterns for linguistic legitimisation." Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines 2.1: 31-48.