Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

mgr Joanna Kosmalska

o mnie

 

 

Joanna Kosmalska ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała też w Irlandii na University College Dublin i w Niemczech na Flensburg Universitӓt. Pracowała jako nauczycielka w Gymboree, St. Mary’s Boys National School i Abbey College w Dublinie. Jest tłumaczem, członkiem zespołu redakcyjnego pisma literackiego „DeKadentzya”, autorką artykułów na temat literatury współczesnej.
W latach 2008-2009 przeprowadziła badania dotyczące nauczania języka angielskiego uczniów z rodzin imigranckich w szkołach podstawowych w Dublinie i okolicach. Wnioski jej badań ukazały się częściowo w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (2012) i stały się podstawą projektu studiów podyplomowych dla nauczycieli języka angielskiego, który prowadziła na Uniwersytecie Łódzkim po pozyskaniu dofinansowania unijnego (www.anglista.uni.lodz.pl). W latach 2011-2015 koordynowała międzynarodowy projekt „Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (www.emigracja.uni.lodz.pl). Obecnie jest członkiem grupy badawczej Cultural Literacy and Creative Futures: Theory and Practice (cleurope.eu/activities/sigs/cultural-literacy-and-creative-futures-theory-and-practice) i członkiem zespołu projektowego Talking Transformations (www.talkingtransformations.eu).
Główne zainteresowania badawcze: wpływ migracji na współczesną literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii, współczesna proza irlandzka i brytyjska, przekład literacki, tłumaczenia filmowe.

 

publikacje

Redakcja tomu

 • „Literatura migracyjna”. Teksty Drugie 3 (2016), Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Łódzki. Ed. Joanna Kosmalska i Jerzy Jarniewicz.
 • „Reflections on Teaching English. ICT, Literature, Culture.” Łódź: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej UŁ. Ed. Joanna Kosmalska i Tomasz Dobrogoszcz.
 • „Dekadentzya”, Vol. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Ed. Joanna Kosmalska.
   

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Kosmalska, Joanna. “Polish Migrant Literature in Britain and Ireland. Signs of a New Literary Trend?” Zeitschrift für slavische Philologie, 1.72 (2016): 179-205.
 • ---. “Twórczość Polaków na Wyspach Brytyjskich. Transnarodowy zwrot w polskiej literaturze” [“Writings by Poles in the UK and Ireland: The Transnational Turn in Polish Literature”]. Teksty Drugie 3 (2016): 165 – 186.
 • ---. “Immigration and Primary Education in Ireland.” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 118 (2012): 126 – 146.
 • ---. “Dichotomous Images in McEwan’s Saturday: in Pursuit of Objective Balance.” Text Matters 1 (2011): 268-275. www.ianmcewan.com/bib/criticism.html


Rozdziały w monografiach

 • Kosmalska, Joanna. “Dwu(wielo)języczność w twórczości polskich migrantów na Wyspach Brytyjskich” [“Bi(multi)lingualism in Writings by Polish Migrants in the UK and Ireland”]. Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.
 • ---.“Mehrsprachigkeit in den Narrationen von Schriftstellern polnischer Herkunft in Großbritannien und Irland.” Migrantenliteratur im Wandel /Literatura migracyjna w procesie. Ed. Brigitta Helbig-Mischewski, and Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. Trans. by Joanna Lipniewicz. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 157-170.
 • ---. “The Advantages and Shortcomings of the English Language Support Programme in Irish Primary Schools.” Ze Wschodu na Zachód. Problemy dialogu międzykulturowego, nie tylko w Europie. Łódź: Wydawnictwo Leksem, 2013.
 • ---. “New Realities: A Depiction of Immigrants in Maeve Binchy’s “Heart and Soul.” Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture, Ed. Katarzyna Poloczek, and Marta Goszczyńska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2010. 111-118.
 • ---. “Budujemy nowoczesną wieżę Babel – wpływ lingwistycznej filozofii Lacana na rozumienie tolerancji w świetle filmu Alejandro Gonzaleza Innaritu.” Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Ed. Grzegorz Gazda, Irena Hubner, Jarosław Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 77-83.

Wywiady

 • Kosmalska, Joanna and Joanna Rostek. “Irish-Polish Cultural Interrelations in Practice: Interviews with Chris Binchy, Piotr Czerwiński, Dermot Bolger, and Anna Wolf.” Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies 5 (2015): 103-130. DOI: http://dx.doi.org/10.13128/SIJIS-2239-3978-16332.
 • Kosmalska, Joanna. “Transcultural Theatre in the UK. Uilleam Blacker Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters 6 (2016): 248-253. DOI: https://doi.org/10.1515/texmat-2016-0018.
 • ---. “The Privilege to Write What You Want. Roddy Doyle Talks to Joanna Kosmalska.” Text Matters. 4 (2014): 244-247. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.
 • ---. “Goodbye Polsko, Hello Anglio. Joanna Czechowska Speaks with Joanna Kosmalska.” Text Matters 4 (2014): 248-253. DOI: 10.2478/texmat-2014-0016.
 • ---. “Wielka Brytania moim drugim domem. Z Tomaszem Mielcarkiem rozmawia z Joanna Kosmalska.” Fraza 4.86 (2014): 28-31.
 • ---. “Czuję się pisarką polską z krwi i kości. Z Wiolettą Grzegorzewską rozmawia z Joanna Kosmalska. ”Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie” 2.19 (2014): 151-156.

 Recenzje i eseje

 • Kosmalska, Joanna. „The Ballymun Trilogy by Dermot Bolger. Review.” The Stinging Fly 2.17 (2011): 114-116. http://www.stingingfly.org/issue/issue-17-0
 • ---. „Tamte miejsca – byłem tam. Recenzja Obecności Tomasza Mielcarka.” Fraza 1-2 (2016): 28-31.
 • ---. „KaMPe Story.” Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie” 2.23 (2016): 160-163.

Dwujęzyczny portal naukowy

 • Archiwum Wirtualne: Polacy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Migracje w literaturze i kulturze/ Virtual Archive: The Polish Diaspora in the UK and Ireland. Migrations in Literature and Culture, Uniwersytet Łódzki. Data założenia: 2015. Adres: archiwum-emigracja.uni.lodz.pl/
   

 

konferencje

Organizacja konferencji:

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 • 10-12.05.2017, Warszawa, Cultural Literacy in Europe: Second Biennial Conference, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, http://cleurope.eu/cle2017/programme/
 • 9-10.09. 2016, Sheffield (Wielka Brytania), Languages and Cultures in 21st-Century Transnationality, Sheffield Hallam University, https://blogs.shu.ac.uk/langculttransnational/
 • 23-25.06. 2016, Dusseldorf (Niemcy), MLA International Symposium. Other Europes: Migrations, Translations, Transformations, Modern Languages Association i Heinrich Heine Universitat Dusseldorf, https://mlasymposia.mla.hcommons.org
 • 18-19.05.2016, Warszawa, Cultural Literacy of Migration: Affects, Memory, Concepts, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, http://cleurope.eu/events/cle-warsaw-2016/
 • 7- 8.04.2016, Rzeszów, Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds. Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century, Uniwersytet Rzeszowski, http://www.postkolonializm.ur.edu.pl/en/
 • 2-4.04.2016, Cambridge (Wielka Brytania), BASEES Annual Conference, University of Cambridge, http://www.basees2016.org/
 • 9-11.12.2015, Słubice, Migrationserfahrungen im vereinten Europa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Humboldtów, http://www.cp.edu.pl/de/o_nas/projekty/instytut_pnb/dzialalnosc/konferencje/migracyjnosc_europa/index.html
 • 7-9.09.2015, Leicester (Wielka Brytania), Postcolonial Studies Association Convention, University of Leicester, http://www2.le.ac.uk/departments/english/news/conferences/psa2015
 • 4-7.08.2015, Dublin (Irlandia), Sociolinguistics Summer School 2015, Trinity College Dublin, https://sss6dublin.wordpress.com/programme/
 • 7-9.05.2015, Warszawa, Authenticity and Imitation in Translation and Culture, Uniwersytet SWPS, https://authenticity.swps.edu.pl/
 • 17-18.04.2015, Londyn (Wielka Brytania), International Conference: Polish Migrants' Experience of Life in the UK since 2004, University College London, https://www.ucl.ac.uk/ssees/research/polish-migration/pdfs/Abstracts__2_.pdf
 • 9-11.04.2015, Łódź, ICA Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, 9 europ. uniwersytetów, PCA i ICA, http://www.ica.uni.lodz.pl/
 • 6-7.11.2014, Łódź, Poles Away. Migrations in Literature, Uniwersytet Łódzki, http://emigracja.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/wp/seminar.pdf
 • 23-24.09.2012, Łódź, Second International Conference on Classroom-oriented Research, Uniwersytet Łódzki
 • 24-25.03.2011, Jachranka, Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody, Uniwersytet Warszawski, GUS, http://www.migracje.uw.edu.pl/news/1263/
 • 30.06 – 3.07.2010, Dublin (Irlandia), New Migrantions, New Challenges, Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/immigration/conference2010/
 • 4-5.06.2009, Łódź, Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture, Uniwersytet Łódzki
 • 19.04.2008, Łódź, Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie, Uniwersytet Łódzki
 • 30.11.2007, Leeds (Wielka Brytania), Textual Wanderings: The Theory and Practice of Digression in Literature, University of Leeds
 • 28-31.05.2007, Łódź, Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Uniwersytet Łódzki

Wykłady/prezentacje gościnne:

 • 14.06.2016, Londyn (Wielka Brytania), The Institute for Social Futures (ISF), Lancaster University
 • 11.11.2015, Pasawa (Niemcy), Universität Passau
 • 23.02.2010, Warszawa, Ambasada Irlandii

 

Kontakt

mgr Joanna Kosmalska

email:

joanna.kosmalska@gmail.com

jkosmalska@uni.lodz.pl