Zakład Literatury Amerykańskiej

dr Magdalena Szuster

O mnie
Magdalena Szuster jest asystentem w Zakładzie Literatury Amerykańskiej i absolwentką Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury UŁ.
Jej rozprawa doktorska nosi tytuł „Charakterystyka współczesnego teatru improwizacji w USA oraz jego familiaryzacja na przykładzie sceny polskiej.”
Zainteresowania badawcze dr Szuster koncentrują się wokół teatru i dramatu amerykańskiego oraz adaptacji sztuk teatralnych.

Od 2014 współpracuje z Teatrem Muzycznym w Łodzi, gdzie miała okazję zdobyć praktyczne doświadczenie pracując jako asystent reżysera w produkcjach Off Północna (Sen Nocy Nieletniej, Fall Hot Rain, Nasz Portret, Prawy do lewego), jak również jako konsultant językowy i tłumacz przy pierwszej w Polsce anglojęzycznej produkcji musicalu Jesus Christ Superstar.

 

magdalena.szuster@uni.lodz.pl

Publikacje
  • “Alchemy and smoke in a bottle” – contemporary improvisational theater in Poland and the United States. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w przygotowaniu)
  • Na imprezie u Kocha: twórczość dramaturgiczna Kennetha Kocha w oparciu o sztuki zebrane w cyklu One Thousand Avant-Garde Plays. Mistrzowie literatury amerykańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (w przygotowaniu)
  • Bogosian kontra Bogosjan, czyli Eric Bogosian po polsku. Rocznik Komparatystyczny  6 (2015); Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Evaluating spoken performance on-line: the WebCEF tool from the students' perspective, w: red. Krakowian P. (2011) Łódź Papers in Language Testing 2011, Scholar s. 51-60.

 

 

Conferences

 

1.Międzynarodowa konferencja All That Gothic, Uniwersytet Łódzki (17-19 listopada 2011)
paper: “Neo-gothicism? Post-gothicism? Anti-gothicism? The Use and Function of Gothic Themes in TV Series on the Example of Misfits”

2. Konferencja studencka A Young Researchers Conference on “British and American TV Series”, Uniwersytet Łódzki (25 lutego 2012)
paper: “Destiny and all his friends – the prevailing motifs in Bryan Fuller’s TV series Dead Like Me, Wonderfalls and Pushing Daisies”

3 Międzynarodowa konferencja BAAS 2012, University of Manchester (12-15 kwietnia 2012)
paper: “How the plays set to criticize the American society of the 80s became a runaway success thousands of miles away thirty years later. The reception of Eric Bogosian’s solo plays in Poland on the example of Wake up and Smell the Coffee”

4. Międzynarodowa konferencja Kitsch and Camp in Popular Culture, Uniwersytet Łódzki (21-22 maja 2012)
paper: “A tasteless imitation of Theater. “Glad Mush” or American Theatrical Spectacle in the 19th Century”

5. Międzynarodowa konferencja The Romance of the Theater: American Drama and its Stories, Universidad de Sevilla (28-30 maja 2012)
paper: “The other face of American Theater. The stories told by and about variety shows, stand-up comedy and improvisation theatre”

6. Trzecia studencka konferencja United Students Society Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change in Contemporary North American Literature and Culture, Uniwersytet Łódzki (11 maja 2013)
paper:” From Vaudeville to Stand-Up Comedy: The Transdormation of American Pop Theater”

7. Międzynarodowa konferencja Diveristy and Homogenity, Uniwersytet Łódzki (25-27 października 2013)
paper: “Arts Wars – the anti-obscenity policy and the American stage in the early 1990s”

8. Czwarta studencka konferencja United Students Society Music in Literature, Literature in Music: North American Intermedial Exchanges, Uniwersytet Łódzki (17 maja 2014)
paper: “Between 42nd and 53rd Streets: How the Music Spectacle Saved and Killed American Theater”

9. Polish Association for American Studies Conference: Performing America, University of Szczecin, Poland (October 18-20, 2017).
paper: “Improvising America – how the avant-garde theater reshaped the popular stage in America”

10. Experiment in Drama, Thetare, Film and Media International Conference, University of Lodz, Poland (October 27-28).
paper: "Impro(v) – an ever-evolving experiment"

11. University of Łódż, “Machines / Ravines: Negotiating the [Technological] Sublime”, Conference co-organizer, Łódź, Poland, September 14–16, 2017

 

 

Prowadzone zajęcia

  

  • Pisanie i analiza tekstu
  • Pisanie akademickie
  • PNJA
  • Jak działa sztuka teatralna – zajęcia warsztatowe na podstawie współczesnego dramatu amerykańskiego (seminarium licencjackie)
  • Historia teatru amerykańskiego (seminarium magisterskie)