Zakład Literatury Amerykańskiej

dr Alicja Piechucka

O mnie

 

Alicja Piechucka jest adiunktem w Zakładzie Literatury Amerykańskiej. Odbyła studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobyła drugą nagrodę w konkursie literackim British Vogue Talent Contest. Otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Jej rozprawa doktorska poświęcona była poezji T. S. Eliota. Jej zainteresowania badawcze obejmują amerykańską poezję modernistyczną i współczesną prozę amerykańską. Znaczna część jej badań ma charakter komparatystyczny i dotyczy literatury amerykańskiej i francuskiej. W ramach jej zainteresowań mieszczą się także sztuki wizualne i amerykańska kultura wizualna. Jako krytyczka literacka współpracuje stale z „Nowymi Książkami”, a wcześniej z „Tyglem Kultury”.
 
JĘZYKI OBCE:
 • angielski (biegle)
 • francuski (biegle)

 

alicja.piechucka@uni.lodz.pl

Publikacje
Książki:
  Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej i francuskiej. Łódź, 2016 , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,ISBN 978-83-8088-264-5; E-ISBN 978-83-8088-265-2.
 
Rozdziały w monografiach:
 • „Ekranizować i nie ekranizować, czyli jak Faulkner i filmowcy czytali Hemingwaya: Mieć i nie mieć”. Mistrzowie literatury amerykańskiej: Ernest Hemingway. red. Ewa Łuczak. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 143-171.
 • “Matki, żony, kochanki, matki: Pokolenie Beatu z perspektywy kobiety w Minor Characters Joyce Johnson.”Bitnicy. Ed. Marek Paryż. Warszawa, 2016, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-2528-8.
 • “ ‘[T]hat Embarrassed Me Considerably. As It Would Any Man’: The Masculinity Crisis in Alice Munro’s Dear Life.” Alice Munro: Reminiscence, Interpretation, Adaptation and Comparison.Eds. Mirosława Buchholtz and Eugenia Sojka. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015. 75-92.
 • „Pogrzebane żywcem. Feminizm, frustracja i fantazje w Drogim życiu (2012).” Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości. Ed. Mirosława Bucholtz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 333-353.
 • “ ‘Our Murdered Civilization’: Echoes of the Great War in Henry James’s Correspondence and T. S. Eliot’s The Waste Land.” Henry James Goes to War. Eds. Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld and Grzegorz Konieczniak. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014. 117-133. 
 • „Dawno temu w Tennessee albo ubodzy krewni Emersona (Strażnik sadu).” Cormac McCarthy. Red. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. 17-43.
 • “Dream Cancels Delirium, Delirium Cancels Dream: Extremes of Experience in Hart Crane’s ‘Ave Maria’ and Arthur Rimbaud’s ‘Délires’.” The Dream: Readings in English and American Literature and Culture 3. Eds. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. 99-114.
 • “ ‘History Is Now’: Historical Experience and Historical Vacuum in T. S. Eliot and the French Symbolists.” The American Uses of History. Eds. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska and Krystyna Mazur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 217-227.
 • “ ‘A Paper Rose’: The Corbière-Inspired Vision of the Natural and the Artificial in T. S. Eliot’s Poetry.” America: The Natural and the Artificial. Eds. Magdalena Zapędowska and Paweł Stachura. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010. 223-232.
 • “The Religion of the Mother: Mina Loy’s and Hart Crane’s Poems of Childbirth in the Light of Hélène Cixous’s Body-Centered Concept of Ēcriture Féminine.” The Body: Readings in English and American Literature and Culture 2.Eds. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. 25-44.
 • “Transgeneric Tendencies and Multimedial Genres in the Poetry of T. S. Eliot and the French Symbolists.” Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice.Eds. Krzysztof Majer and Grzegorz Kość. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009. 182-194.
 • “ ‘A Journey, and Such a Long Journey’: Cosmopolitanism and Rootlessness in T. S. Eliot and the French Symbolists.” Walking on a Trail of Words.Eds. Jadwiga Maszewska and Zbigniew Maszewski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. 135-150.
 
Artykuły:
 • “Possessed by Poe: Hart Crane’s Tribute to il Miglior Fabbro in a Symbolist-Modernist Context.” Polish Journal for American Studies, vol. 11, 2017. 27-39. 
 • “The Sound of Silence: Saint Cecilia and Celestial Music in Hart Crane and Stéphane Mallarmé .” Polish Journal for American Studies, vol. 10, 2016. 23-36.
 • “ Women and Sculptures: Feminity in Hart Crane’s Ekphrastic Poems. Polish Journal for American Studies, 2015. vol.9. 35-49.
 • ““ “You Avenge the Others”: The Portrait of a Femme Fatale in Gladys Hutington’s Madame Solario.” Text Matters, 2015, No.5. 111-127.
 • “Fifteen Minutes of Fame, Fame in Fifteen Minutes: Andy Warhol and the Dawn of Modern-Day Celebrity Culture.”   Polish Journal for American Studies, vol. 8, 2014. 113-133.
 • “ ‘Saint Brother and Saint Sister’: The Motif of Fraternal Incest in Gladys Huntington’s Madame Solario.” Polish Journal for American Studies, vol.7, 2013. 65-81.
 • “Black Suns of Melancholy: Hart Crane’s Treatment of the Sun Motif in the Light of Mircea Eliade’s Study of Solar Cults.” European Journal of American Studies, Document1, Varia 2013. http://ejas.revues.org/9946  EISSN: 1991-9336
 • “The Past is a Woman: Hart Crane’s, Arthur Rimbaud’s and Marcel Proust’s Journeys Down Memory Lane.” Polish Journal for American Studies, vol. 6, 2012. 25-40.
 •  “ ‘The Last Time I Saw Paris’: Representations of the French Capital in Ernest Hemingway’sThe Sun Also Rises and The Snows of Kilimanjaro and Francis Scott Fitzgerald’s Babylon Revisited.” Participations and Assessments (2). Łódź: SWSPiZ, 2011. 49-62.
 • “Suspended between ‘Ville’ and ‘Unreal City’: The Symbolist Roots of T. S. Eliot’s Urban Vision.” Zagadnienia Rodzajów Literackich,vol. LIV, (107), Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2011. 281-295 
 • “Images and Ideas: Hart Crane’s and André Gide’s Readings of the Myth of Narcissus.” Polish Journal for American Studies, vol. 4, 2010. 5-16.
 • “ ‘An Easy Commerce of the Old and the New’: The Symbolist Roots of Anti-Rhetoric, Mock-Sentimentalism and Uneasy Romanticism in T. S. Eliot’s Poetry.” Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. LII, (103-104), Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. 191-207.
 • “ ‘Memory! You have the key’: On Memory, Transcendence and Self-Mythology in Eliot, Nerval, Rimbaud and Mallarmé.” Polish Journal for American Studies, vol. 3, 2009. 49-60.
 • “ ‘The River Is Within Us, The Sea Is All About Us’: Symbolist-Inspired Water Motifs in T.S. Eliot’s Verse.” Folia Litteraria Anglica 8, 2009. 43-58.
 • “ ‘And I Must Borrow Every Changing Shape / To Find Expression’: Direct Borrowings from French Symbolism in T. S. Eliot’s Poetry.” Folia Litteraria Anglica 8, 2009. 31-42.
 • “Cult Book of Yesteryear or Catch-All Classic: The Relevance of J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye in the American Literature Class.” Participations and Assessments (1). Łódź: SWSPiZ, 2009. 29-38.
 • “From the Music of Poetry to the Music of the Spheres: The Musical-Logocentric Vision in T.S. Eliot and Stéphane Mallarmé.” Polish Journal for American Studies, vol.1, 2004. 109-119.
 • “ ‘This Music Crept by Me Upon the Waters’: The Musical Quality of Eliot’s The Waste Land and Four Quartets.” Folia Litteraria Anglica 6, 2003. 121-140.
 
Recenzje:
 • Rec. Katja Kanzler, The Kitchen and the Factory: Spaces of Women’s Work and the Negotiation of Social Difference in Antebellum American Literature. Polish Journal for American Studies, vol. 11, 2017. 236-237.
 • „Czytanka o O’Keeffe.” (Dawn Tripp, Georgia. Powieść o Georgii O’Keeffe). Nowe Książki, 10, 2017. Instytut Książki, Kraków. 36-37.
 • „Taka sobie historia.” (Delphine de Vigan, Prawdziwa historia). Nowe Książki, 6, 2017. Instytut Książki, Kraków. 17-18.  
 • „Jak to jest z dziewczynami”. (Emma Cline, Dziewczyny). Nowe Książki, 5, 2017. Instytut Książki, Kraków.  86-87. 
 • „Gdzie leży przyszłość”. (Henry James, Echo). Nowe Książki, 4, 2017. Instytut Książki, Kraków. 22-23. 
 • „ Projekt miłość”. (Anne Tyler, Dziewczyna jak ocet). Nowe Książki, 3, 2017. Instytut Książki. 33. 
 • „ Co się wydarzyło w New Jersej”. (Joyce Carol Oates, Ofiara). Nowe Książki, 2, 2017. Instytut Książki. 70-71. 
 • „ Pejzaże egzotyczne”. (Michael Ondaatje, Zbieracz cynamonu). Nowe Książki, 1, 2017. Instytut Książki, Kraków. 15-16. 
 • „ Historia pewnej wspinaczki. (Edith Wharton, Jak każe obyczaj). Nowe Książki, 12, 2016. Instytut Książki, Kraków. 41-42. 
 • „ Światło odbite”. (Frédéric Beigbeder, Oona i Salinger). Nowe Książki, 11, 2016. Instytut Książki, Kraków. 92. 
 • Rec. (Amy Stewart, Dziewczyna z rewolwerem). Nowe Książki, 7-8, 2016. Instytut Książki, Kraków. 32. 
 • Rec. (Marek Paryż, Przestrzenie kanonu). Nowe Książki, 7-8, 2016. Instytut Książki, Kraków. 12.
 • „ Po północy w Paryżu” (Francine Prose, Klub Kameleona). Nowe Książki, 6 , 2016. Instytut Książki, Kraków. 33-34.
 • „ Artysta, czyli złodziej” (Joyce Carol Oates, Walet Pik). Nowe Książki, 5 , 2016. Instytut Książki, Kraków. 88-89.
 • „Stowarzyszenie Umarłych Studentów” (Donna Tartt, Tajemna historia). Nowe Książki, 4, 2016. Instytut Książki, Kraków. 40- 42.
 • „ Będziesz miał bogów cudzych przede mną” (Michel Houellebecq, Uległość). Nowe Książki, 2, 2016. Instytut Książki, Kraków. 41-42.
 • „Pewnego dnia o zmierzchu świata” (Margaret Atwood, Serce umiera ostatnie). Nowe Książki, 10 , 2016. Instytut Książki, Kraków. 22-23.
 • „ Nieznośna kruchość bytu” (Joan Didion, Rok magicznego myślenia). Nowe Książki, 7-8 , 2016. Instytut Książki, Kraków. 36-37.
 • „Amerykański gotyk” (Joyce Carol Oates, Przeklęci). Nowe Książki, 12, 2015. Instytut Książki, Kraków. 28-29.
 •  „Różyczka Vonneguta” (Charles J. Shields, Zdarza się. Kurt Vonnegut: Życie). Nowe Książki, 11, 2015. Instytut Książki, Kraków. 36-37. 
 • „Pisarz listy pisał”” (Kurt Vonnegut, Listy). Nowe Książki, 10, 2015. Instytut Książki, Kraków. 17-18. 
 • „Paryż - Moskwa”(Simone de Beauvoir, Pewnego razu w Moskwie). Nowe Książki, 9, 2015. Instytut Książki, Kraków. 81-82. 
 • „Impresja, życie Courbeta” (David Bosc, Przejrzyste źródło). Nowe Książki, brak
 •  „Wieczność kuglarzy” (Romain Gary, Czarodzieje).  Nowe Książki, 4, 2015. Instytut Książki, Kraków. 37-38. 
 • „Nie wszystko o mojej matce” (Patrick Modiano, Perełka). Nowe Książki, Instytut Książki, Kraków. 42-43.
 • „Po wojnie, jak to po wojnie” (Pierre Lemaitre,  Do zobaczenia w zaświatach). Nowe Książki, 2, 2015. Instytut Książki, Kraków. 80-81.
 • Sypiając z artystą “ (Thérèse Mourlevat, Muza Claudela).  Nowe Książki, 1, 2015. Instytut Książki, Kraków. 53-54.
 • „Kobieta na szczycie” (Joyce Carol Oates, Zbłocona). Nowe Książki, 12, 2014.Instytut Książki, Kraków. 21-22.
 • „Jeden Anglik i kontynent” (Julian Barnes, Coś do oclenia). Nowe Książki, 11, 2014.Instytut Książki, Kraków. 24-25. 
 • rec. (Tadeusz Pióro, Frank O’Hara and the Ends of Modernism). Polish Journal for American Studies, vol. 8, 2014. 249-252. 
 • „Brakujący Dumas” (Tom Reiss, Czarny Hrabia).  Nowe Książki, 9, 2014. Instytut Książki, Kraków. 45-46. 
 • „Słabość do Burroughsa” (Rafał Księżyk, 23 cięcia dla Williama S. Burroughsa). Nowe Książki, 7, 2014. Instytut Książki, Kraków. 64-65. 
 • „Imię ojca” (Ann Patchett, Taft). Nowe Książki, 6, 2014. Instytut Książki, Kraków. 59-60.
 • „Rozmowa na początek wieku” (Cormac McCarthy, Sunset Limited). Nowe Książki, 4, 2014. Instytut Książki, Kraków. 66-67.
 • „Oddech superkobiety” (Anaïs Nin, Dziennik 1934-1939). Nowe Książki, 1, 2014. Instytut Książki, Kraków. 35-36. 
 • rec. (red. Ewa Łuczak, Toni Morrison). Polish Journal for American Studies 7, 2013. 215-219. 
 • „Życie niezafałszowane” (Gary Snyder, Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż adepci Zen). Nowe Książki, 11, 2013. Instytut Książki, Kraków. 17-18. 
 • „Co minutę rodzi się czytelnik” (Grégoire Delacourt, Lista moich zachcianek). Nowe Książki, 10, 2013. Instytut Książki, Kraków. 88-89. 
 • „Dialog ze wszystkim” (Jorie Graham, Prześwity). Nowe Książki, 9, 2013. Instytut Książki, Kraków. 17-18. 
 • „W prostokątnym mieście” (Henry James, Opowiadania nowojorskie). Nowe Książki, 3, 2013. Instytut Książki, Kraków. 68-69. 
 • „Intelektualiści publiczni” (Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Wrogowie publiczni). Nowe Książki, 1, 2013. Instytut Książki, Kraków. 30-33. 
 • rec. The Waste Land by Touch Press. Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. LV, (109), Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2012. 178-182. 
 • „Opowieści (nie) z tego kraju” (Laurie Anderson, Język przyszłości). Nowe Książki, 10, 2012. Instytut Książki, Kraków. 30-31. 
 • „Wściekłość nieba” (Laurent Gaudé, Huragan). Nowe Książki, 9, 2012. Instytut Książki, Kraków. 30-33. 
 • „Po drugiej stronie rzeki” (Edmund White, Hotel de Dream). Nowe Książki, 8, 2012. Instytut Książki, Kraków. 60-61. 
 • „Gawędy amerykańskie” (William Styron, Hawany w Camelocie). Nowe Książki, 5, 2012. Instytut Książki, Kraków. 34-35. 
 • „Trzeci totalitaryzm” (Philippe Claudel, Śledztwo). Nowe Książki, 4, 2012. Instytut Książki, Kraków. 74-75. 
 • „Zabić kata” (Laurent Binet, HHhH: zamach na kata Pragi). Nowe Książki,1, 2012. Instytut Książki, Kraków. 24-25. 
 • „Myśląc, cierpiąc, pisząc” (Jacques Burko, Wątpewności). Nowe Książki, 12, 2011. Instytut Książki, Kraków. 19-20. 
 • „I że cię opuszczę po śmierci” (Joyce Carol Oates, Opowieść wdowy). Nowe Książki, 11, 2011. Instytut Książki, Kraków. 52-53. 
 • „Nagasaki moja samotność” (Ēric Faye, Nagasaki). Nowe Książki, 10, 2011. Instytut Książki, Kraków. 54. 
 • „Lęk nasz powszedni” (Raymond Carver, Słoń). Nowe Książki, 9, 2011. Instytut Książki, Kraków. 59. 
 • „Podróż do wnętrza życia” (Don DeLillo, Punkt omega). Nowe Książki, 6, 2011. Instytut Książki, Kraków. 52.
   
 Recenzje eseistyczne:
 • „Buntownik nie bez powodu” (J. D. Salinger, Buszujący w zbożu). Tygiel Kultury, 7-9, 2010. 203-209.
 • „Erica Jong (od)czytana po latach” (Erica Jong, Strach przed lataniem). Tygiel Kultury, 4-6, 2010. 83-88.
 • „Fałszywym tropem Rimbaud. Le Clézio o cichym końcu świata” (Jean-Marie Gustave Le Clézio, Powracający głód). Tygiel Kultury, 1-3, 2010. 149-153.
 • „Co William Carlos Williams tylko chce nam powiedzieć” (William Carlos Williams, Spóźniony śpiewak). Tygiel Kultury,10-12, 2009. 177-181.
 • „O wieku na początku wieku według F. S. Fitzgeralda” (Francis Scott Fitzgerald, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona). Tygiel Kultury,4-6, 2009. 61-65.
 • „W jak Warhol, W jak Współczesność” (wystawa Le grand monde d’Andy Warhol,Paryż, Grand Palais). Tygiel Kultury, 7-9, 2009. 140-146.
 • „Urania, czyli złudzenia intelektualisty” (Jean-Marie Le Clézio, Urania). Tygiel Kultury, 10-12, 2008. 175-178.
 • „Palimpset z Eliota” (Thomas Stearns Eliot, W moim początku jest mój kres). Tygiel Kultury, 4-6, 2008. 207-210.
 
Przekłady:
 •  „ Henry James i żołnierze walczący w I wojnie światowej: cztery listy” (Katie Sommer, Litteraria Copernicana, 1(21) 2017. 141-157.

 

Konferencje
 • “Life Was Really Just a Waiting Room”: Emma Cline’s The Girls as a Feminist Bildungsroman” Protest and Dissent in Translation and Culture. Maj 11-13, 2017, Warszawa, SWPS. 
 • “We Will Show You Our Sexts!": Mina Loy's and Valentine de Saint-Point's Feminist Manifestoes”. Interrupted Discourse, Discontinued Dialog: Diversity, Marginalization, Otherness” wrzesień, 2016, U.Ł., Łódź. 
 • “Conspicuous By Their Absence: Jewishness and Jewish Heritage in Glenio Bonder’s   Adaptation of Albert Cohen’s Belle du Seigneur”. International Conference Representing Jewish History in European and American Popular Culture, Museums and Public Spaces. Maj 16-18, 2016, SWPS Warszawa. 
 • “O Father, Where Are You? Paternity and Absence in Ann Patchett’s Taft”. PAAS Conference  Homeliness, Domesticity and Security, wrzesień 23-25, 2015 Warszawa. 
 • “Even Worse than the Real Thing: Actuality, Deception, and Manipulation in Don DeLillo’s Point Omega.” Authenticity and Imitation in Translation and Culture, maj 2015, SWPS, Warszawa. 
 • “Men and Machines: Hart Crane’s and Jean Cocteau’s Poetic Visions of Aviation and the Great War.”  Re–Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture, wrzesień 2014, Nicolaus Copernicus University, Faculty of Languages, Toruń. 
 • “‘Our Murdered Civilization’: Echoes of the Great War in Henry James’s Correspondence and T. S. Eliot’s The Waste Land.”  Henry James: His Great Wars and Battles, kwiecień 2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.  
 •  “Andy Warhol and the Dawn of Modern-Day Celebrity Culture.” The 1960s: Legacies, maj 2012, Ośrodek Studiów Amerykanistycznych UW, Warszawa.
 • “Identity as a Linguistic and Corporeal Construct: Don DeLillo’s The Body Artist in the Light of Ludwig Wittgenstein’s Theories.” Personal Identity Through a Language Lens, U.Ł maj 2010, Łódź. 
 • “ ‘History Is Now’: Historical Experience and Historical Vacuum in T. S. Eliot and the French Symbolists.” The Past and the Present: The American Uses of History  Annual International Conference of the Polish Association for American Studies, październik 2008, Warszawa. 
 • Przewodnicząca panelu, The Past and the Present: The American Uses of History Annual International Conference of the Polish Association for American Studies, październik 2008, Warszawa.
 • “Transgeneric Tendencies and Multimedial Genres in the Poetry of T. S. Eliot and the French Symbolists.” Communication Technologies and American Cultural Practice Annual International Conference of the Polish Association for American Studies, listopad 2007, Łódź. 
 • “ ‘A Paper Rose’: The Corbière-Inspired Vision of the Natural and the Artificial in T. S. Eliot’s Poetry.” The Natural and the Artificial Annual International Conference of the Polish Association for American Studies, listopad 2003, Warszawa.
 • “ ‘Let us go then, you and I’: The Motif of the Journey in T. S. Eliot’s Poetry.” Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time Annual International Conference of the Polish Association for American Studies, listopad  2002, Wrocław.