Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Cichosz

O mnie

 

Dr Anna Cichosz jest adiunktem w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ. Jej specjalność naukowa to językoznawstwo historyczne, w szczególności składnia języków starogermańskich. Prowadzi badania korpusowe nad szykiem zdania języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego oraz wpływem łaciny na szyk ww. języków.
Publikacje

 

Projekty
 • Projekt badawczy NCN SONATA 13 nr 2017/26/D/HS2/00272 "Zróżnicowanie konstrukcji składniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej" (2018-2021) - KIEROWNIK PROJEKTU
 • Projekt badawczy NCN nr N N104 379140  „Korpusowa analiza porównawcza wpływu składni łacińskiej na szyk zdania w tłumaczeniach staroangielskich i starogórnoniemieckich” (zrealizowany w latach 2011-2015) – KIEROWNIK PROJEKTU
 • Projekt promotorski KBN nr N N104326134 "Wpływ typu tekstu na szyk zdania w językach starogermańskich: korpusowe studium porównawcze języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego" (zrealizowany w latach 2008-2009, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk) - WYKONAWCA
Konferencje
 • HEL-P: History of English Language in Poznań (2017) - “Null subjects in the Old English Bede: a translation effect?” (Poznań)

 • International Pragmatics Association Conference (2017 with I. Witczak-Plisiecka) - “The Old English nu: a temporal adverb or a discourse marker?” (Belfast)

 • International Conference on Middle English (2017) - “Quotative inversion with subject pronouns: from Old to Middle English” (Stavanger)

 • ICAME (2017) - “Non-inversion after þa in Old English prose: a corpus study” (Praga)

 • ISLE (2016) - "Quotative inversion in Old English" (Poznań)

 • Linguistics Beyond and Within (2016) - "Inversion after fronted adverbial clauses in OE prose" (Lublin)

 • 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2015 with J. Gaszewski) – “Verb position in Old English and Old High German translations: the role of Latin” (Leiden)

 • International Conference on History of English Language (2014 with J. Gaszewski, M. Grabski) – “The V-2 Phenomenon in Old English and Old High German translations” (Leuven)

 • International Conference on History of English Language (2014 with J. Gaszewski) – “Subordinate clauses in selected Old English translations” (Leuven)

 • Empirical Methods in Language Studies (2014) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German translations: a corpus-based comparative study” (Łódź)

 • Practical Applications of Language Corpora (2014) – “The position of objects in Old English and Old High German translations” (Łódź)

 • 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2014 with J. Gaszewski) – “Absolute constructions in Old English and Old High German translations” (Poznań)

 • Medieval English Studies Symposium (2012 with J. Gaszewski) – “V-1 main declarative clauses in Old English translations – a calque from Latin?” (Poznań)

 • International Conference on History of English Language (2012 with J. Gaszewski) – “Constituent order in conjunct clauses in selected Old English translations” (Zurych)

 • Medieval English Studies Symposium (2011 with J. Gaszewski) – “The Verb-Second phenomenon in the Old English Bible and the question of representativeness” (Poznań)

 • Languages in Contact (2011) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German biblical translations: a Latin influence or a native development?” (Wrocław)

 • Practical Applications in Language and Computers (2011) – “A parallel Latin - Old English corpus of biblical translations as a tool for word order studies” (Łódź)

 • International Conference on History of English Language (2010) - "Hwilum word be worde, hwilum andgit of angiete: A comparative study of Latin influences on the word order of Old English and Old High German translations" (Pecz)

 • Foreign Influences on Medieval English (2009) -  "The influence of Latin on the word order of Old English and Old High German translations" (Warszawa)

 • Multilingual Discourse Production (2009) – "A contrastive study of Latin influences on Old English and Old High German" (Hamburg)

 • Postgraduate Linguistics Conference (2009) – “V-2 Constraint in Old English and Old High German” (Manchester)

 • Practical Applications in Language and Computers (2009) - "ENHIG Project – Old English and Old High German word order compared" (Łódź)

 • Medieval English Studies Symposium (2008) – “V-1 Declarative Clauses: A Contrastive Study of Old English and Old High German” (Poznań)

 • Metodologie Językoznawstwa (2008) - "Zastosowanie korpusów porównywalnych w badaniach składni języków martwych (studium porównawcze języka staroangelskiego i starogórnoniemieckiego" (Kraków)

 • Medieval English Studies Symposium (2007) - "Word order patterns in Old English and Old High German subordinate clauses: a corpus-based comparative study" (Poznań)

 • 2nd Scandinavian Ph.D. Conference (2007) - "The word order of Old English and Old High German declarative clauses" (Bergen)

 • Practical Applications in Language and Computers (2007) - "A comparative study of Old English and Old High German word order" (Łódź)

 • Medieval English Studies Symposium (2006) - "Old English and Old High German: a comparative analysis of word order patterns in different text types" (Poznań)

 

Kursy

 

 • Historia języka angielskiego (wykład i ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa I
 • Fonetyka praktyczna
 • Seminaria specjalizacyjne i konwersatoria orientujące
 • Seminaria licencjackie i magisterskie
Kontakt

 

gabinet: 4.06