Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

mgr Maciej Wieczorek

O mnie

Mgr Maciej Wieczorek jest doktorantem w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnego dramatu brytyjskiego, a zwłaszcza dramatu nowego brutalizmu, oraz teoretycznych aspektów badań nad teatrem. Jego dotychczasowe publikacje skupiały się na twórczości dramatopisarzy takich jak Dennis Kelly, Sarah Kane, Rebecca Prichard, Anthony Neilson i Debbie Tucker Green. Absolwent studiów podyplomowych "Wiedza o kulturze" w Instytucie Badań Literackich PAN. Uczestnik szkół letnich organizowanych przez Uniwersytet Edynburski (literatura szkocka i współczesna literatura brytyjska; w ramach stypendium John McGrath Scholarship for Theatre Studies) oraz przez Uniwersytet w Kolonii i Northwestern University (historiografia teatru).

Publikacje
 
Artykuły i rozdziały w monografiach:
 
 1. "Verbatim i nowe pisarstwo w wydaniu polskim. Dramaturgia dokumentalna Pawła Demirskiego". Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej: w lekturze i na scenie. Red. Jacek Kopciński. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016. 103-112.
 2. “Holding Up a Mirror to the Nation? A Few Remarks on Dennis Kelly's Osama the Hero and Orphans”. Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity, and Gender. Ed. Joanna Kruczkowska and Paulina Mirowska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. 23-36.
 3. “Looking for Lear in Dennis Kelly’s The Gods Weep”. Academic Journal of Modern Philology 4 (2015): 135-144
 4. “‘None of this is the truth, it’s just people saying things’: Blurring the Border Between the Fictional and the Real in Dennis Kelly’s Taking Care of Baby”. Beyond Words: Crossing Borders in English Studies. Ed. Magdalena Bleinert-Coyle, Michał Choiński and Zygmunt Mazur. Kraków: Tertium, 2015. 335-346.
 5. “A Theatrical Journey into Hackney: On Violence and In-yer-face Aesthetics in Rebecca Prichard’s Yard Gal.” MASKA 25 (2015): 55-64. 
 6. Living Through the Benign Nightmares? (Re)Contextualizing In-yer-face Theatre.” John Bull and the Continent. Ed. Wojciech Jasiakiewicz and Jakub Lipski. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2015. 169-184.
 7. „Łącząc kontynenty, zestawiając światy. O zbliżeniach w sztuce Prawda i pojednanie Debbie Tucker Green”. Zbliżenia: Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Translatologia. Red. Anna Stolarczyk-Gembiak i Marta Woźnicka. Konin: PWSZ w Koninie, 2014. 215-226. 
 8. "Staging the Fantastic: Tolkien, Todorov and Theatricality in Contemporary British Drama." Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. Ed. Andrzej Wicher, Piotr Spyra and Joanna Matyjaszczyk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 172-187.
 9. "Cleansing the Readings: A Study of Egoism and Derangement in Sarah Kane's Cleansed.” Old Challenges and New Horizons in English and American Studies. Ed. Anna Walczuk and Władysław Witalisz. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2014. 139-148.
 10. „Towards the Theatre of Cruelty? A Study of the Theatrical Language in Sarah Kane's Cleansed.Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013): 59-66. 
 11. „What Makes a Dwarf Dwarfish? Depiction of Dwarfs in Terry Pratchett’s Discworld Series.” The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Ed. Piotr Spyra and Agata Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2011. 107-116. 

Artykuły przyjęte do druku:

 1. “In Search of Authenticity: The Theatre of John McGrath” (Peter Lang)

Redakcja:

 1. Wieczorek, Maciej, Joanna Matyjaszczyk, and Justyna Fruzińska, eds. Analyses/Rereadings/Theories Journal 4.1 (2016).
 2. Matyjaszczyk, Joanna, and Maciej Wieczorek, eds. Analyses/Rereadings/Theories Journal 3.2 (2015).
 3. Spyra, Piotr, Joanna Matyjaszczyk, and Maciej Wieczorek, eds. Supernatural Creatures. Analyses/Rereadings/Theories Journal 3.1 (2015).
 4. Matyjaszczyk, Joanna, and Maciej Wieczorek, eds. Music & Transformations/MetamorphosesAnalyses/Rereadings/Theories Journal 2.2 (2014). 
 5. Wieczorek, Maciej, and Joanna Matyjaszczyk, eds. Intertextuality. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.2 (2014).
 6. Wieczorek, Maciej, Joanna Matyjaszczyk and Krzysztof Majer, eds. Body/Form/Surface. Analyses/Rereadings/Theories Journal 1.1 (2013). 

 

e-mail

Mgr Maciej Wieczorek

maciej.h.wieczorek(at)gmail.com

dirvinho(at)gmail.com